Rezervační zařízení Remotelocker

Toto zařízení slouží především k samoobslužnému vyzvedávání rezervovaných knih čtenáři.  Systém se skládá z jednotlivých modulů se skříňkami, které doplňuje modul s dotykovou obrazovkou. Výběrem konkrétních typů modulů lze funkcionalitu zařízení dále rozšiřovat. Může tak sloužit také pro samooblužné vracení knih nebo pro zápůjčku dokumentů vystavených v průhledných skříňkách. Tak může knihovna přizpůsobit svým potřebám jak funkci zařízení, tak počet nezbytných skříněk.

 

Celá funkce RemoteLockeru je jednoduchá a rozšiřuje paletu služeb poskytovaných knihovnou čtenářům.

  • Do skříněk RemoteLockeru umístí pracovníci knihovny knihy, které si rezervovali čtenáři.
  • Jakmile čtenář obdrží informaci, že jsou  rezervované knihy připraveny k vyzvednutí, může zajít k zařízení, kde na základě přihlášení čtenářským průkazem otevře správnou skříňku s dokumenty rezervovanými pro konkrétního čtenáře.
  • Po vyzvednutí dokumentů se výpůjčka zapíše na čtenářovo konto.

 

Stejně jednoduše může čtenář i vracet knihy (pokud je nainstalován příslušný modul):

  • Umístí je na pracovní plochu centrálního modulu, tím dojde k jejich identifikaci a odepsání ze čtenářského konta.
  • Poté je odblokován vhazovací otvor, kterým čtenář knihy umístí do návratového vozíku.
  • Pracovník knihovny pak může po odemknutí vozík s vrácenými knihami vyprázdnit.

 

Remotelocker nemusí být umístěn přímo v knihovně  – lze ho instalovat  i mimo prostor knihovny a vyjít tak ještě více vstříc svým čtenářům, kteří si mohou rezervované dokumenty vyzvednout v režimu 24/7 tak, jak jim to bude vyhovovat.

 

Ukázky různého seskupení a grafického zpracování rezervačních zařízení:

Štátna vedecká knižnica v Prešove – rezervační zařízení s vlastním grafickým návrhem