Pobočkový systém

ARL umožňuje  knnfigurovanie všetkých správ a pravidiel pre funkčnosť jednotlivých modulov na viacero úrovniach, ktorými môžu byť konzorcium, knižnica, pobočka, oddelenie. Je možné, aby pomocou VPN, ktorá je riešená softvérovo a je súčasťou ARL, so systémom v centrálnej knižnici pracovali ďalšie knižnice alebo pobočky.

Je možné definovať, ktoré exempláre je možné objednávať, požičiavať a vracať na danej pobočke, pričom je možné nastaviť rozdielne pravidlá pre požičanie a vrátenie.

Možnosť realizácie žiadanky, prípadne rezervácie do inej pobočky, pokiaľ čitateľ požaduje dokument z pobočky, ktorá ho momentálne nemá k dispozícii.

V ktoromkoľvek okamihu je možné zistiť aktuálny výskyt dokumentu.

Možnosť definovať prioritu jednotlivých pobočiek, čiže čitateľ má možnosť určiť si primárnu pobočku, z ktorej sa mu budú prioritne ponúkať dokumenty pre výpožičku. Nastavenie priority pobočiek si bude môcť čitateľ kedykoľveek zmeniť vo svojom používateľskom profile v on-line katalógu IPAC.