On-line katalóg IPAC

IPAC (Internet Public Access Catalogue) je on-line katalóg určený verejnosti. Okrem vlastného vyhľadávania záznamov dokumentov má naviac registrovaný používateľ rad ďalších možností, napr. správu používateľského konta, rezerváciu a vyžiadanie dokumentov, prístup k ďalším informačným zdrojom, posielanie noviniek (SDI), hodnotenie dokumentov a pod.
Niektoré vybrané funkcie on-line katalógu:

 • prehľadávanie jednoduché aj pokročilé použitím frázy i logických operátorov a kvantifikátorov v niekoľkých zdrojoch súčasne,
 • pripojenie externých zdrojov platených aj voľne dostupných, komunikácia pomocou protokolu Z39.50 alebo XWL gateway,
 • vzdialený prístup k licencovaným informačným zdrojom cez autentifikáciu v IPAC,
 • federatívne vyhľadávanie,
 • vlastný priestor pre každého používateľa, sledovanie histórie výpožičiek, uloženie vybraných záznamov do vlastných zložiek, zdieľanie záznamov na sociálnych sieťach, pravidelný servis SDI a doručovanie obsahov,
 • variabilnosť zobrazovacích formátov vyhľadaných záznamov,
 • pripojenie digitálnych objektov k záznamom (obálky, obsahy, plagáty, fulltext, fotky z akcií), ,
 • tagcloud z najhľadanejších termínov,
 • implementovaný ILL protokol, ktorý spolupracuje s protokolom Z39.50 umožňujúci priamo vytvárať požiadavky na MVS i navrhovanie vlastných deziderát, Open URL umožňujúce prepojovanie súvisiacich dokumentov z rôznych informačných zdrojov,
 • fazetové vyhľadávanie,
 • zobrazenie skenovaných obálok a obsahov,
 • výpožičky e-kníh (vyhľadávanie e-kníh, zobrazenie náhľadov, okamžitý download, evidencia v konte čitateľa).

Rozhranie pre konto používateľa v IPAC pokrývajúce nasledujúce oblasti:

 • prístup k informáciám o výpožičkách, rezerváciách, žiadankách a práce s nimi súvisiace,
 • prehľad vybraných kontaktných informácií o používateľovi a ich editácia,
 • správa profilu používateľa pre elektronické informačné služby,
 • nastavenie predvolených vlastností stránok,
 • správa dokumentov uložených k ďalšiemu použitiu (odporúčaná literatúra pre semester, zdieľanie zoznamov dokumentov e-mailom, …),
 • SDI (Selective Dissemination of Information) – zasielanie noviniek vo fonde,
 • RSS – zasielanie noviniek pomocou RSS kanálov,
 • DDS – žiadanky na kópie častí dokumenov. 

Ukázky zákaznického dizajnu stránek IPACu