Seriály

Samostatný modul pre seriály umožní spracovať všetky činnosti súvisiace s prácou s periodickými dokumentami od objednávok až po vyradenie:

  • spracovanie začína súborným záznamom, nastaví sa predplatné, odošle sa objednávka a následne prebieha denná evidencia (príjem jednotlivých čísiel),
  • možnosť zväzovania a rozväzovania ročníkov, hromadný výmaz čísiel, retrokatalogizácia,
  • pri jednotlivých číslach je sledovanie termínu ich dodania aj stav, v akom boli jednotlivé exempláre dodané, v prípade potreby je možné nastaviť automatické generovanie upomienok dodávateľom (nielen za oneskorené dodávky jednotlivých exemplárov, ale tiež za špatný stav dodaných exemplárov),
  • možnosť evidencie očakávaných aj neočakávaných čísiel, samostatných aj nesamostaných príloh,
  • väzba uceleného ročníku, ponúkanie jednotlivých čísiel do väzby a automatické vytváranie záznamu pre zviazaný ročník seriálového dokumentu s obslúžením všetkých nadväzných činností, automatické vytváranie odkazov a väzieb medzi jednotlivými typmi záznamov seriálových dokumentov – súborný záznam, zviazané ročníky, jednotlivé čísla, elektronické zdroje i jednotlivé články,
  • generovanie prehľadov objednávok, predplatných titulov seriálov,
  • možnosť stanovenia podmienok a spôsobov cirkulácie.