Seriály

Samostatný modul pro seriály umožní zpracovat všechny činnosti související s prací s periodickými dokumenty od objednávek až po vyřazení:

  • zpracování začíná souborným záznamem, definuje se předplatné, zašle objednávka a následně probíhá denní evidence (příjem jednotlivých čísel),
  • možnost svazování a rozvazování ročníků, hromadný výmaz čísel, retrokatalogizace,
  • u jednotlivých čísel je sledování termínu jejich dodání i stav v jakém byly jednotlivé exempláře dodány, v případě potřeby je možné nastavit automatické generování upomínek dodavatelům (nejen za opožděné dodávky jednotlivých čísel nebo exemplářů, ale také za špatný stav dodaných exemplářů),
  • možnost evidence očekávaných i neočekávaných čísel, samostatných i nesamostatných příloh,
  • po ukončení odběru v závislosti na nastavených parametrech pro vazbu uceleného ročníku nabízí jednotlivá čísla do vazby a automaticky vytváří záznam pro svázaný ročník seriálového dokumentu se všemi návaznými činnostmi, automatické vytváření odkazů a vazeb mezi jednotlivými typy záznamů seriálových dokumentů – souborný záznam, svázané ročníky, jednotlivá čísla, elektronické zdroje i jednotlivé články,
  • generování přehledů objednávek a předplatných,
  • možnost stanovení podmínek a způsobu cirkulace.