Regionální funkce

Systém ARL poskytuje podporu základním knihovnám, které jsou pověřeny příslušnou krajskou knihovnou plněním regionálních funkcí dle „Metodického pokynu Ministerstva kultury k výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR“ ze dne 12. 12. 2014.

 • Ideální varianta je, když pověřená i obsluhovaná knihovna využívají knihovní systém ARL.
 • Případy, kdy veřejná knihovna používá systém ARL a obsluhovaná knihovna jiný, však je možné akceptovat, ovšem určité procesy jsou řešeny odlišně (v textu popsáno).

Poskytování poradenské a konzultační činnosti

V modulu Regionální funkce lze:

 • evidovat poradenské a konzultační činnosti, metodické návštěvy, plánované školení, apod. a přehledně je zpřístupnit registrovaným pracovníkům pověřených i obsluhovaných knihoven;
 • zpracovávat elektronické verze metodických materiálů, projektů, analýz, koncepcí, plánů, rozborů, atd. a přehledně je zpřístupnit v prostředí on-line katalogu pro registrované pracovníky pověřené i obsluhované knihovny.

Statistika a hodnocení činnosti knihoven

Systém ARL umožňuje shromažďování statistických údajů od obsluhovaných knihoven, jejich analýzu a vyhodnocení. Výstupy lze dobře využít pro hodnocení, výroční zprávy či prezentaci činnosti knihoven zřizovatelům.

A co když má obsluhovaná knihovna jiný systém?

Pro výměnu statistických dat má systém ARL navržený speciální výměnný formát.

Vzdělávání knihovníků

Pro zajištění vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním dění a vývoji oboru umožňuje systém ARL evidovat a zpřístupňovat informace o poradách ředitelů, knihovníků, koordinačních porad, seminářů, školení, aj. Dále pak je možné předávat a zpřístupňovat materiály vzniklé v rámci těchto akcí, tzn. zápisy z porad, prezentace ze seminářů, odborné edukační materiály, apod.

Výměnné knihovní fondy

Modul Regionální funkce umožňuje

 • efektivní tvorbu výměnného knihovního fondu včetně sledování čerpání rozpočtu ze stanovené položky;
 • zpřístupnění informací o struktuře výměnného fondu pro obsluhované knihovny;
 • vytváření výměnných souborů podle zvážení pracovníka pověřené knihovny nebo preferencí obsluhované knihovny;
 • distribuci a cirkulaci výměnných souborů včetně podrobného sledování aktuálního stavu souborů.

V případě, že obsluhovaná knihovna využívá systém ARL, půjčování dokumentů z těchto výměnných souborů je možné provádět stejným způsobem jako v procesu výpůjček z vlastního fondu.

A co když má obsluhovaná knihovna jiný systém?

Spolu s výměnným souborem dodá pověřená knihovna i potřebné záznamy ve standardním formátu pro import do jiného knihovního systému.

Revize knihovních fondů

Prostřednictvím webového rozhraní pomáhá modul Regionální funkce při revizi a aktualizaci knihovního fondu i v obsluhovaných knihovnách využívajících systém ARL. Díky automatizovaným procesům usnadňuje dílčí činnosti revize – obsahovou prověrku, dohledávky, opravy, aktualizaci knihovních záznamů a další evidenci.

Výstupní data jsou základem pro snadné zpracováníprotokolů o výsledku revize.

Centrální zpracování knihovních fondů

Nákup a zpracování knihovního fondu probíhá u knihoven využívajících modul Regionální funkce velmi jednoduše:

 • Obsluhovaná knihovna navrhne dokumenty na objednávku.
 • Objednávku, příjem a zpracování následně vykonává pověřená knihovna, která zašle dodané dokumenty včetně dodacího listu obsluhovaným knihovnám.
 • Pověřená knihovna pak zpracované záznamy sdílí s obsluhovanými knihovnami prostřednictvím systému. K dispozici jsou předdefinované výstupní sestavy, statistiky, knihovnické tiskoviny (např. knižní lístky).

Pověřená knihovna může obsluhovaným knihovnám sledovat rozpočty určenéna nákup knihovního fondu a dohlížet na jejich čerpání.

Modul zabezpečuje spojení a posílání dat do Centrálního portálu knihoven a Souborného katalogu ČR pomocí OAI protokolu.

A co když má knihovna jiný knihovní systém?

Pro zpřístupnění dat dalším knihovnám umožňuje systém ARL vytvářet speciální export záznamů i pro knihovny, které využívají jiný knihovní systém a používají odlišnou datovou strukturu.

Servis automatizovaného knihovního systému

Servisní služby knihovního systému jsou v případě využívání systému ARL i obsluhovanými knihovnami zabezpečeny školením uživatelů po implementaci systému.

Další výhody, které systém ARL nabízí:

 • Obsluhované knihovny, které nemají vlastní webové stránky, mají možnost mít v online katalogu doplňkovou stránku se základními informacemio knihovně a stránku s kontakty, kde lze nastavit otevírací dobu knihovny, fotku, mapu, kontaktní údaje, apod. Na stránce s vyhledávacím formulářem lze přidat upozornění na změny v otevírací době knihovny, mimořádném uzavření, atd. Čtenáři tak nemusí hledat provozní informace knihovny na webových stránkách města, ale zobrazí se přímo v katalogu. Editaci provádí sami knihovníci, což umožňuje aktuálně reagovat na potřeby knihovny.
 • V systému ARL je možné vést adresář knihoven včetně podrobných informací o nich. V případě, že systém využívá pověřená i obsluhovaná knihovna, je možné nastavit přístup k aktualizaci údajů přímo jednotlivým knihovnám.
 • Obsluhované knihovny se systémem ARL mohou využívat zjednodušené webové rozhraní pro případné zpracování vlastního fondu a pro výpůjčky, zpracování statistik a různých výstupů.
 • Je možné vytvořit trvalý odkaz na katalog obsluhované knihovny, který si může umístit na vlastní webové stránky.

PříkladKnihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Soubory ke stažení