MVS / DDS

Modul pro Meziknihovní výpůjční službu umožňuje správu jak aktivních (dokument zapůjčený jiné knihovně), tak pasivních (dokument zapůjčený od jiné knihovny) výpůjček a všechny procesy s meziknihovními výpůjčkami spojené:

  • evidence spolupracujících knihoven jako kolektivních čtenářů,
  • evidence MVS transakcí čtenářů,
  • evidence práce knihovníka při vyřízení MVS požadavku,
  • pro evidované knihovny možnost vyžádat si tituly přímo v on-line katalogu,
  • statistiky.

S touto službou souvisí i doručování kopií části dokumentu, ať už se jedná o dokumenty, které knihovna vlastní nebo kopie vyžádané u MVS knihovny.
Způsob vytvoření kopie a jejího dodání čtenáři je volitelný dle možností knihovny.