Akvizice

Modul akvizice podporuje všechny nákupní procesy probíhající v knihovně, např.:

  • evidence deziderát, ze kterých se při vytvoření objednávky stane akviziční záznam, čímž se zviditelní uživateli v on-line katalogu jako dokument ve zpracování,
  • objednávka s možností sledování, zda je aktivní nebo již vyřízená,
  • fakturace a evidence zálohových faktur, faktury mohou být přímo propojeny s objednávkou a rozpočtem nebo také s generováním exemplářů,
  • sledování rozpočtu: zapojením rozpočtu a jeho propojením s fakturami a objednávkami je možné sledovat průběžně čerpání financí za nákup v knihovně,
  • automatické zasílání upomínek dodavatelům za objednané a dosud nedodané dokumenty.