ContentServer – připojení digitálních objektů

ContentServer je digitální repozitář pro ukládání digitálních objektů k záznamům s možností řízení a kontroly přístupu práv k nim.

Ukládány mohou být digitální objekty libovolného typu včetně jejich provozních i uživatelských metadat (datum vložení, volitelné datum zveřejnění, typ souboru, velikost souboru, …)

Uložení má na starosti konfigurovatelná stránka „uploader“, přes kterou autorizovaný uživatel nahraje soubor/objekt na server do repozitáře contentServeru. Tím dojde k jeho uložení na perzistentní úložiště (disk/diskové pole přímo dostupné pro server).

Upload souboru

Zpřístupnění má na starosti submodul CSG (Content Server Gateway). Typy objektů známé prohlížeči se otevřou očekávaným způsobem (např. pdf v pdf prohlížeči), zbytek je nabídnut ke stažení.

Prezentace souborů je možná skrze zobrazovací formát záznamu ve webovém rozhraní Ipac. K dipozici je i přesný počet stažení každého jednoho souboru.

Soubory se vážou na katalogové záznamy skrze svá metadata, samotné záznamy nejsou ovlivněny. Dále je možné skrze uploader k souboru přidat libovolná další uživatelská metadata. Na jejich základě je možné vyhodnocovat práva k souborům, případně je zobrazit po úpravě zobrazovací šablony.

ContentServer má k dispozici široce konfigurovatelný subsystém oprávnění umožňující jednotlivým uživatelským rolím povolit/zakázat jednotlivé operace s objekty na základě stavu objektu. Práva na url k souboru se při přístupu k CSG pro daného uživatele vyhodnocují vždy. Práva se konfigurují pro tyto operace:

1. uložení (upload) souboru / vložení metadat

2. stažení (download) / zobrazení souboru

3. editace metadat souboru

4. smazání souboru včetně metadat

5. změna stavu souboru (např. neschválený → schválený)

K dispozici je servisní stránka pro editaci metadat každého souboru, smazání souboru nebo změnu stavu souboru. Volitelně také přehledová stránka se soubory přihlášeného autora / zpracovatele rozdělená podle stavů souborů. Na základě své role může uživatel snadno změnit stav souborů a posunout je v jejich životním cyklu, případně opravit metadata.

Správa objektů

Soubory jsou spravovány automaticky v systému souborů serveru pomocí generovaných jmen. Vazba na původní jméno souboru a na záznam je v metadatech. Ty je možné vyexportovat ve formátu xml.

Soubory ke stažení