ContentServer – pripojenie digitálnych objektov

ContentServer je digitálny repozitár pre ukladanie digitálnych objektov k záznamom s možnosťou riadenia a kontroly práv prístupu k nim.

Ukladané môžu byť digitálne objekty ľubovoľného typu vrátane ich prevádzkových aj používateľských metadát (dátum vloženia, voliteľný dátum zverejnenia, typ súboru, veľkosť súboru, …)

Uloženie má na starosti konfigurovateľná stránka „uploader“, cez ktorú autorizovaný používateľ nahraje súbor/objekt na server do repozitára ContentServeru. Tým dojde k jeho uloženiu na prezistentné úložište (disk/diskové pole priamo dostupné pre server).

Upload souboru

Sprístupnenie má na starosti submodul CSG (Content Server Gateway). Typy objektov známe prehliadaču sa otvoria očakávaným spôsobom (napr.pdf v pdf prehliadači), zvyšok je ponúkaný k stiahnutiu.

Prezentácia súborov je možná pomocou zobrazovacieho formátu vo webovom rozhraní Ipac. K dispozícii je aj presný počet stiahnutí každého jedného súboru.

Súbory sa viažu na katalógové záznamy cez svoje metadáta, samotné záznamy nie sú ovplyvnené. Ďalej je možné cez uploader k súboru pridať ďalšie ľubovoľné používateľské metadáta. Na ich základe je možné vyhodnocovať práva k súborom, prípadne ich zobraziť po úprave zobrazovacej šablóny.

ContentServer má k dispozícii široko konfigurovateľný subsystém oprávnení umožňujúci jednotlivým používateľským rolám povoliť/zakázať jednotlivé operácie s objektami na základe stavu objektu. Práva na url k súboru sa pri prístupe k CSG pre daného používateľa vyhodnocujú vždy. Práva sa konfigurujú pre tieto operácie:

1. uloženie (upload) súboru / vloženie metadát

2. stiahnutie (download) / zobrazenie súboru

3. editácia metadát súboru

4. zmazanie súboru vrátane metadát

5. zmena stavu súboru (napr. neschválený → schválený)

K dispozícii je servisná stránka pre editáciu metadát každého súboru, zmazanie súboru alebo zmenu stavu súboru. Voliteľne tiež prehľadová stránka so súbormi prihláseného autora / spracovateľa rozdelená podľa stavu súborov. Na základe svojej role môže používateľ ľahko zmeniť stav súborov a posunúť ich v ich životnom cykle, prípadne opraviť metadáta.

Správa objektů

Súbory sú spravované automaticky v systéme súborov serveru pomocou generovaných mien. Väzba na pôvodné meno súboru a na záznam je v metadátach. Tie je možné vyexportovať vo formáte xml.