Štatistiky

Systém ARL poskytuje množstvo rôznych výstupných zostáv a štatistík, ktoré umožňujú mať prehľad o databázach a dátach:

  • pre prehľadný výstup ľubovoľných záznamov je pripravený nástroj c-reportér, ktorý je možné konfigurovať na základe požiadaviek zákazníka,
  • veľká variabilnosť v nastavení selekčných prvkov,
  • nastavenie šablón výstupu presne podľa požiadaviek zázkazníka,
  • štatistické výstupy zo všetkých pripojených databáz, možnosť seldovania rôznych knihovníckych procesov,
  • v súvislosti s použitím modulu EPCA jemožné pripraviť rôzne výstupy personálnej bibliografie aj s ohlasmi,
  • bibliografiu pracoviska,
  • zoznam publikačnej činnosti podľa normy ISO 690,
  • výstupy pre DLA: export v predpísanom formáte rovnako ako akýkoľvek iný export je možné nadefinovať alebo modifikovať spraávcom systéme pomocou nástrojov, ktorými je možné exportovať ľubovoľné dáta v ľubovoľnom formáte. Tieto exporty je možné zapojiť do menu klienta ARL alebo do menu,
  • štatistiky v On-line katalógu – využiteľnosť zdrojov, indexov a limít, najčastejšie vyhľadávané termíny, prístupy z knižnice a mimo knižnicu v závislosti na čase a pod.