Architektúra systému

Svojou architektúrou a použitými technológiami sa Advanced Radpid Library radí k vysoko vyspelým moderným systémom súčasnosti s dobrou perspektívou aj do budúcnosti, predovšetkým s:

  • rozširovaním základnej funkčnosti systému,
  • rozširovaním počtu používateľov,
  • integráciou systému do väčších informačných a riadiacich celkov,
  • integráciou nových technológií,
  • jeho budúcou škálovateľnosťou.

Architektúra systému