Technické podmienky

Pre prevádzku automatizovaného knižničného systému Advanced Rapid Library odporúčame nasledujúce technické prostriedky:

Serverová časť

Minimálna konfigurácia:

  • HW: 2 procesorových jadier, 4GB RAM, HDD SATA RAID, výsledná kapacita 400 GB alebo vyššia (podľa potreby),
  • SW: 64-bit Microsoft Windows Server 2016 a vyšší (2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux 8.6 a vyšší , AlmaLinux 8.6 a vyšší, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 a vyšší.

Optimálna/odporúčaná konfigurácia:

  • HW: 4 a viac procesorových jadier, 24GB RAM, HDD SAS RAID, výsledná kapacita 600GB alebo vyšší (podľa potreby),
  • SW: 64-bit Microsoft Windows Server 2016 a vyšší (2016, 2019, 2022), Red Hat Enterprise Linux 8.6 a vyšší , AlmaLinux 8.6 a vyšší, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 a vyšší.

Pracovná stanica

Minimálna konfigurácia:

  • HW: Procesor Intel či AMD 1Ghz a viac, 512MB RAM, HDD 40GB,
  • SW: Windows 10 alebo vyšší.

Optimálna/odporúčaná konfigurácia:

  • HW: Procesor Intel či AMD 1.5Ghz a viac, 2GB RAM, HDD 320GB,
  • SW: Windows 10 a vyšší.

Sieťová podpora:

  • TCP/IP,
  • pripojenie k internetu.