Implementované štandardy

Formát dát:

 • MARC,
 • Unimarc a Unimarc Autority,
 • Marc21, Marc21 Autority.

Katalogizačné pravidlá:

 • AACR2,
 • RDA.

Formát pre prenos dát:

 • ISO 2709,
 • XML.

Formáty zobrazenia dát:

 • MARC,
 • ISBD.
 • ISO 690, 690-2,
 • XML – DublinCore, XmlMarc,
 • tagovaný (návesťový) používateľský formát,
 • ďalšie formáty definované používateľom.

Sieťová komunikácia a protokoly:

 • TCP/IP,
 • http/https,
 • ISO 23950 – Z39.50, BATH Profil,
 • ISO 10161 – ILL,
 • OpenURL,
 • OAI-PMH.

Znakový repertoár a triedenie:

 • UNICODE,
 • Národné triedenie podľa normy.