PRTG – network monitoring

Pre monitorovanie serverov – hardvér, softvér, služieb, dátových tokov a ďalších zariadení v sieeťach LAN a WAN využívame na hostingových serveroch prostriedok PRTG (Paessler Router Traffic Grapher).
Zbiera a vyhodnocuje informácie o stave monitorovaných zariadení v dátovom aj grafickom zobrazení. Na vznik kritickej situácie systém upozorňuje okrem iného aj zaslaním sms, čo umožní okamžitú reakciu a riešenie daného stavu.

Vďaka tomuto spôsobu monitorovania serverov tak zákazníkom zaisťujeme:

  • vysokú spoľahlivosť
    PRTG je neustále bdiaci strážca, ktorý hlási výpadky a dosiahnutie kritických hodnôt. Tým sa zvyšuje dostupnosť služieb a tá vo výsledku presahuje 99%.
  • kvalitu poskytovaných služieb
    PRTG monitorovaním technických parametrov infraštruktúry umožňuje udržať služby technicky kvalitné (rýchle, s minimálnou možnosťou výpadku dnes, ako aj za mesiac, za rok…).

Vo výsledku poskytuje PRTG monitoring aj hodnotné informácie o využiteľnosti a namáhanosti jednotlivých služieb, smerujúce k odhaleniu slabých článkov systému a ich včasnú optimalizáciu či náhradu.