Inventarizácia

Modul poskytuje niekoľko možností pre inventarizáciu fondu a uľahčuje procesy prebiehajúce v knižnici:

 • vykonanie inventarizácie ručne alebo automaticky, jednotlivo alebo dávkovo,
 • ľahká tvorba inventarizačných zoznamov,
 • úzke prepojenie modulu s katalogizáciou, okamžité porovnaie stavu databázy so skutočným stavom dokumentov vo fonde,
 • inventarizácia po lokáciách alebo dislokáciách,
 • pri návrate výpožičky signalizácia o procese inventarizácie daného dokumentu,
 • modifikované výstupy inventarizačných zoznamov a štatistík,
 • modul pre inventarizáciu vykonávanú pomocou nástrojov RFID technológie.

Webová aplikácia inventarizácie

Tiež modul inventarizácia je k dispozícii ako webová aplikácia::

 • nie je nutná inštalácia,
 • dostupnosť odkiaľkoľvek,
 • jednoduchá a intuitívna obsluha,
 • vhodné pre pobočky regionálnych knižníc.