Riešenie a integrácia

Integrácia ARL s inými systémami

Systém ARL podporuje obojstrannú integráciu, čiže ako integráciu riešení iných dodávateľov do ARL, tak aj plnú integráciu ARL do ostatných systémov, napríklad v rámci univerzity. Pre základnú úroveň integrácie slúži zo strany systému ARL pripravené a zdokumentované API – webové služby – alebo je možné v rámci implementácie vytvoriť rozhranie pre integráciu s ľubovoľným systémom podľa dodaného popisu.

Webové služby slúžia jednak k získavaniu údajov z databázy ARL podľa zadaných selekčných kritérií, jednak k volaniu jednotlivých funkcií alebo celých procesov. ARL funguje ako poskytovateľ webovej služby, ktorý odpovedá  na požiadavky klientov. Klient pošle požiadavku vo vopred dohodnutom formáte a vráti sa mu výsledok vo forme riadiacich onformácií a požadovaných dát.

S výhodou sa dá webová služba využiť v jednoduchých prípadoch, kedy ja požiadavka na zobrazenie informácií na webových stránkach. Návštevník webových stránok klikne na odkaz, prípadne ešte predtým vyplní upresňujúce informácie, webový server zloží dopyt, ktorý pošle webovej službe ARL a výsledok dopytu zobrazí používateľovi na stránke.

Pre rozsiahlejšie alebo komplikovanejšie integračné projekty ponúkame riešenie na mieru na platforme Intersystems Ensemble, čo je komplexný produkt pre rýchly vývoj heterogénnych aplikácií.

Príklady nasadenia

Obohatenie webových stránok

Prihlásenie do konta čitateľa – na webové stránky knižnice je možné vložiť rámček pre prihlásenie do konta čitateľa v IPAC ARL.
MojeID – prihlásenie do konta čitateľa je možné aj prostredníctvom služby mojeID. (http://www.mojeid.cz/)

Vyhľadávanie – na webové stránky knižnice je možné vložiť vyhľadávacie pole s predvolenými zdrojmi a limitami IS ARL.

Novinky vo fonde – na stránky knižnice je možné zapojiť zobrazovanie noviniek vo fonde vrátane náhľadu obálky. Kliknutím na odkaz sa novinka zobrazí v IPAC ARL v podrobnom zobrazovacom formáte a je možná okamžitá rezervácia.

Zobrazenie najhľadanejších výrazov (tag cloud)

Na webových stránkach je možné zobrazovať prehľady najžiadanejších kníh alebo pripravovaných kultúrnych akcií získaných z databázy ARL.

Prehľady publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov na stránkach ústavov Akadémie vied.

Integrácia s inými externými aplikáciami

Spoplatnenie kopírok a sieťových tlačí – SafeQ a JASPES sú tlačové riešenia, ktoré riešia základné problémy tlačových prostredí: účtovanie, zabezpečenie a zaistenie dostupnosti tlačových a kopírovacích služieb. Spoplatnenie je realizované cez finančné konto čitateľa v ARL volaním potrebných príkazov webovej služby. Pred tlačou prebehne prostredníctvom webovej služby a ARL modulu rezervácia zariadenia identifikácia čitateľa, ďalej zistenie voľného kreditu na finančnom konte čitateľa. Následne sa požadovaná čiastka za kopírovanie/tlač na konte čitateľa zablokuje a pokiaľ blokácia prebehne v poriadku, vykoná sa kopírovanie/tlač a nakoniec sa čiastka z konta strhne.

V univerzitných knižniciach je realizované prepojenie so systémom STAG, ktoré pokrýva niekoľko funkcií:

  • import údajov o čitateľoch zo študentských kariet do systému ARL,
  • overovanie platnosti čipových kariet v karetnom centre,
  • import kvalifikačných (diplomových) prác,
  • po ďalšom spracovaní sa metadáta i fulltexty kvalifikačných prác automaticky predávajú do národného registru VŠKP Theses.cz, ktorý slúži okrem iného aj k odhaľovaniu plagiátov.

Integrácia na platforme ENSEMBLE

Projekt UKB integruje niekoľko pôvodne oddelených systémov na rôznych platformách:

  • KIS – Virtua (pôvodne to bol Aleph 500), 
  • predregistrácia a registrácia študentov, 
  • systém vydávania kariet (vrátane obstarania fotografie a potlače karty), prístupový systém od firmy EMtest, 
  • synchronizácia osobných identít do LDAP,
  • ARL – finančné konto a modul rezervácie počítačov v študovniach,
  • spoplatnenie kopírok a sieťových tlačí – SafeQ, ws ARL.