Digitální kronika

Součástí ale i samostatnou částí aRL je nový modul Digitální kronika.

Digitální kronika slouží jako informační portál s možností tvorby, vyhledávání, zobrazení a uchovávání všech souvisejících entit, které v souhrnu vytvářejí komplexní náhled na události.

Umožňuje:

 • Evidenci událostí se všemi souvislostmi a vazbami.
 • Připojení digitálních objektů k událostem (fotogalerie, videa, pozvánky…).
 • Prezentaci událostí ve formě vhodné pro uživatele.
 • Vyhledávání aktuálních, proběhlých a připravovaných událostí (akcí).
 • Klendárium osobností – výročí.
 • Adresář korporací, kontaktů.
 • Kronika v tištěné podobě.

Stěžejním prvkem je možnost tvorby záznamů o akcích (událostech) – články kroniky, které jsou z informačního hlediska pro město nebo knihovnu významné a prezentace zaznamenaných informací ve formě vhodné pro běžného uživatele.
Zachyceny jsou vztahy a propojení na související záznamy všech typů v požadované míře podrobností jako jsou:

 • záznamy o místě konání zaznamenaných událostí,
 • záznamy o památkách, objektech a jiných významných geografických prvcích,
 • záznamy o osobnostech, organizátorech, účastnících apod., včetně bližších kontaktů,
 • záznamy o textových dokumentech, kterých se akce týká,
 • články popisující danou událost,
 • digitální objetky související s danou událostí (fotky, videa, plakáty…).

Díky provázanosti jednotlivých typů záznamů budou koncovému uživateli zprostředkovány okamžité informace v potřebné vypovídající hodnotě a v náhledu na danou událost z několika úhlů.

Je určena knihovnám, obcím, informačním centrům a pod.

Soubory ke stažení