Výpůjčky

Modul výpůjček podporuje všechny činnosti, které jsou v knihovně s tímto procesem spojeny:

 • evidence individuálních i kolektivních čtenářů, evidování různých typů výpůjček, návratu dokumentů,
 • vysoká parametrizace – nastavitelnost v hierarchii knihovna – pobočka – oddělení – kategorie čtenáře – druh výpůjčky – druh dokumentu a pro tyto parametry v různých kombinacích,
 • odesílání informačních zpráv různého typu (připravená rezervace, upomínka, novinky v knihovně) uživateli formou e-mailu nebo SMS,
 • možnost automatizovaného přebírání a aktualizace záznamů o čtenářích z centrálního registru (např. univerzitního systému),
 • žádanka a rezervace dokumentů, výpůjčka, prodloužení a návrat,
 • evidence upomínek a plateb čtenářů, servisní platby z finančního konta i bezhotovostně ve spojení s platebním systémem,
 • výstupy podle čtenáře nebo časového intervalu, možnost práce výpůjčního  modulu v režimu off-line v případě výpadku spojení se serverem, podpora dislokací s tzv. volným výběrem, pro které platí zvláštní režim výpůjček: základní variantou je vyhledání knih ve volném výběru čtenáři, kteří je přinesou k pultu knihovníkovi, druhou možností je vzdálené objednávání prostřednictvím žádanek z IPACu,
 • možnost nastavení IPACu pro jednotlivé pobočky, tj. definovat (ne)zobrazování či (ne)vyhledávání dokumentů z jiných poboček, (ne)povolit vytváření žádanek a rezervací na dokumenty z jiných poboček a pod., uživatelsky definované informační zprávy zobrazované čtenáři tak, aby přesně věděl zda a na které pobočce bude požadovaný dokument připraven,
 • možnost půjčování knih prostřednictvím MVS včetně sledování požadavku na MVS z jiné knihovny,
 • spolupráce se samoobslužnými selfchecky Bibliotheca i 3M (na bázi NCIP, komunikace systému prostřednictvím SIP2),
 • možnost spolupráce s přístupovými systémy – turnikety, kamerový systém,
 • on-line výpůjční služby – prodlužování výpůjční doby dokumentu, rezervace, žádanky, MVS žádanky prostřednictvím webového rozhraní, viz on-line katalog IPAC,
 • výpůjčky e-knih implementované přímo v on-line katalogu – bez asistence knihovníka, viz on-line katalog IPAC.

Webová aplikace výpůjček

Podobně jako u katalogizace má i modul výpůjček také webovou variantu řešení.

 • není nutná instalace,
 • dostupnost odkudkoliv,
 • jednoduchá a intuitivní obsluha,
 • vhodné pro pobočky regionálních knihoven nebo výpůjčních míst kde postačuje jednoduchá funkčnost výpůjčního procesu.