Pobočkový systém

ARL umožňuje konfigurování všech práv a pravidel pro funkčnost jednotlivých modulů na vícero úrovních, jimiž mohou být konsorcium, knihovna, pobočka, oddělení.  Je možné, aby pomocí VPN, jež je řešena softwarově a je součástí ARL, se systémem v centrální knihovně pracovaly další knihovny nebo pobočky.

Lze definovat, které exempláře je možné objednávat, půjčovat a vracet v dané pobočce, přičemž lze nastavit rozdílná pravidla pro půjčení a vrácení.

Možnost realizace žádanky, případně rezervace do jiné pobočky, pokud čtenář požaduje dokument z pobočky, která jej  momentálně nemá k dispozici.

V kterémkoliv okamžiku je možno zjistit aktuální výskyt dokumentu.

Možnost definovat prioritu jednotlivých poboček, tedy čtenář má možnost určit si primární pobočku, ze které se mu budou prioritně nabízet dokumenty pro výpůjčku. Nastavení priority poboček si bude moci čtenář kdykoliv změnit ve svém uživatelském profilu v on-line katalogu IPAC.