On-line katalog IPAC

IPAC (Internet Public Access Catalog) je on-line katalog určený veřejnosti. Kromě vlastního vyhledávání záznamů dokumentů má navíc registrovaný uživatel řadu dalších možností, např. správu uživatelského konta, rezervaci a vyžádání dokumentů, přístup k dalším informačním zdrojům, zasílání novinek (SDI), hodnocení dokumentů a pod.
Některé vybrané funkce on-line katalogu:

 • prohledávání jednoduché i pokročilé za použití fráze i logických operátorů a kvantifikátorů v několika zdrojích současně,
 • připojení externích zdrojů placených i volně dostupných, komunikace pomocí protokolu Z39.50 nebo XML gateway,
 • vzdálený přístup k licencovaným informačním zdrojům přes autentifikaci v IPAC,
 • federativní vyhledávání,
 • vlastní prostor pro každého uživatele, sledování historie výpůjček, uložení vybraných záznamů do vlastních složek, sdílení záznamů na sociálních sítích, pravidelný servis SDI a doručování obsahů,
 • variabilnost zobrazovacích formátů vyhledaných záznamů,
 • připojení digitálních objektů k záznamům (obálky, obsahy, plakáty, fulltext, fotky z akcí),
 • tagcloud z nejhledanějších termínů,
 • implementovaný ILL protokol, který spolupracuje s protokolem Z39.50 umožňující přímo vytvářet požadavky na MVS i navrhování vlastních deziderát, Open URL umožňující propojování souvisejících dokumentů z různých informačních zdrojů,
 • fazetové vyhledávání,
 • zobrazení skenovaných obálek a obsahů,
 • výpůjčky e-knih (vyhledání e-knih, zobrazení náhledů, okamžitý download, evidence v kontě čtenáře)

Rozhraní pro konto uživatele v IPAC pokrývající následující oblasti:

 • přístup k informacím o výpůjčkách, rezervacích, žádankách a související práce s nimi,
 • přehled vybraných kontaktních informací o uživateli a jejich editace,
 • správa profilu uživatele pro elektronické informační služby,
 • nastavení předvolených vlastností stránek,
 • správa dokumentů uložených k dalšímu použití (doporučená literatura pro semestr, sdílení seznamů dokumentů  e-mailem, …),
 • SDI (Selective Dissemination of Information) – zasílání novinek ve fondu,
 • RSS – zasílání novinek pomocí RSS kanálu,
 • DDS – žádanky na kopie částí dokumentů.

Ukázky zákaznického dizajnu stránek IPACu