Katalogizace a autority

Modul katalogizace je určen pro zpracování různých typů dokumentů na základní i na analytické úrovni. Další funkce a možnosti katalogu zahrnují:

 • zpracování seriálů, integračních zdrojů a specifických dokumentů (archivní materiály, sbírkové předměty, filmové pásy atd.),
 • správu různých druhů katalogů a bází dat od klasického lokálního katalogu nebo více katalogů současně přes virtuální souborný katalog až po centrální souborný katalog,
 • evidenci a zpřístupňování kvalifikačních prací,
 • spojování duplicitních záznamů,
 • sdílení záznamů s jinými knihovnami, přebírání záznamů z autoritních knihoven jako jsou Kongresová knihovna nebo Národní knihovna,
 • kontrolu existence odkazovaných stránek a dynamické generování odkazů (OPEN URL),
 • možnost zapojit webovou službu, jejíž pomocí se automaticky obohacuje bibliografický obsah o obálky knih a případně i obsahy dokumentů bez toho, aby byl nutný ruční zásah do záznamů,
 • export i import záznamů SK CASLIN,
 • příjem exemplářů, jednoduché přepínání mezi tituly a exempláři,
 • standardní výstupy typu katalogizační lístky, přírůstkové seznamy, úbytkové seznamy, přebírací protokoly, inventarizační seznamy…,
 • vyřazování,
 • kontrolu pravopisu a kontrola kvality záznamu,
 • podporu standardů MARC21, UNIMARC, AACR2, CIDOC/CRM, FRBR, FRAD.

Modul pro autority umožňuje:

 • vytvářet různé typy autoritních záznamů,
 • správu databází autoritních záznamů, obohacenou evidenci autorit paměťových institucí, např. muzeí a archivů, přebírání autorit a pravidelnou aktualizaci ze souboru národních autorit,
 • autoritní záznamy osob, korporací, akcí, vydavatelů, dodavatelů.

Webová katalogizace

Pro katalogizaci autorit a dokumentů je k dispozici také možnost využít jednoduchou aplikaci ve webovém prostředí.

 • není nutná instalace,
 • dostupnost odkudkoliv,
 • jednoduchá a intuitivní obsluha,
 • vhodné pro prvotní operativní katalogizaci, pobočky regionálních knihoven a pod.