PRTG – network monitoring

Pro monitorování serverů – hardware, software, služeb, datových toků a dalších zařízení v sítích LAN a WAN využíváme na hostingových serverech prostředek PRTG (Paessler Router Traffic Grapher).
Sbírá a vyhodnocuje informace o stavu monitorovaných zařízení v datovém i grafickém zobrazení. Na vznik kritické situace systém upozorňuje mimo jiné i zasláním sms, což umožní okamžitou reakci a řešení daného stavu.

Díky tomuto způsobu monitorování serverů tak zákazníkům zajišťujeme:

  • vysokou spolehlivost
    PRTG je neustále bdící strážce, který hlásí výpadky a dosažení kritických hodnot. Tím se zvyšuje dostupnost služeb a ta ve výsledku přesahuje 99%.
  • kvalitu poskytovaných služeb
    PRTG monitorováním technických parametrů infrastruktury umožňuje udržet služby technicky kvalitní (rychlé, s minimální možností výpadku dnes, jako i za měsíc, za rok…).

Ve výsledku poskytuje PRTG monitoring i hodnotné informace o využitelnosti a namáhanosti jednotlivých služeb, směřující k odhalení slabých článků sytému a jejich včasnou optimalizaci či náhradu.