Pracovní stanice

Pracovní stanice je zaužívané označení pro zařízení, které se připojuje k počítači zpravidla přes rozhraní USB a skládá se ze čtečky RFID a antény. Tím je umožněno programům zapisovat data na čipy RFID nebo číst jejich obsah. Pokud to konkrétní knihovní systém dovoluje, lze provést úplnou integraci technologie RFID do tohoto systému. V opačném případě je částečná integrace provedena externím programem. Pracovní stanice se využívá pro fungování dvou hlavních programů. Prvním je tzv. konverzní SW, zajišťující rychlou inicializaci i čtení etiket, což lze ocenit zejména při převodu knižního fondu (např. z technologie čárových kódů) do RFID. Druhá oblast využití pracovní stanice je při cirkulačním procesu knihovního informačního systému (půjčování a návraty knih) pro aktualizaci dat na etiketě RFID.

Pracovní stanice RFID stíněná

Skládá se ze samotné čtečky RFID, ke které je připojena anténa velikosti A4. Čtečka je propojena s PC přes rozhraní USB. Na anténu lze umístit i několik knih a pokud to knihovní systém dovoluje, lze je zpracovávat dávkově.

Tento typ pracovní stanice má anténu odstíněnou. To znamená, že načítá pouze knihy položené na anténu a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.

Pracovní stanice RFID  nestíněná

Další typ pracovní stanice se skládá ze čtečky a padu s anténou. Po připojení k počítači lze využívat jak pro cirkulaci, tak pro konverzi (SW Tag Data Manager).

 Pracovní stanice RFID  Workstation