Bezpečnostní brány

Bezpečnostní brána RFID okamžitě zjistí, zda se přes ni pohybuje médium zabezpečené RFID čipem s nastaveným bezpečnostním kódem (tzv. AFI bytem). Neautorizovaná výpůjčka tak způsobí poplach a upozorní pracovníky knihovny světelným a zvukovým alarmem. Volitelně lze k bráně dodat program Smartgate manager pro podrobnější evidenci zachycených médií.

Bezpečnostní brána RFID

Jde o moderní typ bezpečnostní brány RFID se světelným a akustickým poplachem. Součástí bezpečnostní brány je interní obousměrné počítadlo průchodů osob, jehož stav se zobrazuje na vestavěném displeji. Vzdálenost dvou stojanů brány může být až 110 cm, širší vchody lze zabezpečit spřažením až 7 stojanů. Bránu lze propojit také s mechanismem automatického otevírání dveří pro jejich zablokování v případě alarmu (pokud to umožňují). Lze vybrat barvu alarmu ze 7 barev. Výhodou tohoto typu brány je úsporný režim, který se aktivuje v případě, že delší dobu přes bránu nikdo neprochází.

Bezpečnostní brána RFID gate

Bezpečnostní brána RFID premium

Nejnovější typ brány, u které praktická funkce jde ruku v ruce s elegantním a moderním vzhledem. Funkčně je RFID gate premium plně vybavena, má zabudované obousměrné počítadlo průchodů s displejem a automatický úsporný režim. Díky nejnovější technologii lze ovšem posunout rozpětí stojanů až na velkorysou vzdálenost 160 cm. S výhodou lze tedy dva stojany této brány využít v mnoha situacích, kde by byly zapotřebí tři stojany jiného typu brány RFID. Pokud by ale i to bylo málo, je možno propojit až 8 stojanů a pokrýt tak šíři průchodu 11,2 m.

  Bezpečnostní brána RFID gate premium

Příklady instalací: