Statistiky

Systém ARL poskytuje množství různých výstupních sestav a statistik, které umožňují mít přehled o databázích a datech:

  • pro přehledný výstup libovolných záznamů je připraven nástroj c-reporter, který lze konfigurovat na základě požadavků zákazníka,
  • velká variabilnost v nastavení selekčních prvků,
  • nastavení šablon výstupu přesně dle požadavků zákazníka,
  • statistické výstupy ze všech připojených databází, možnost sledování různých knihovnických procesů,
  • v souvislosti s použitím modulu EPCA je možné připravit různé výstupy personální bibliografie i s ohlasy,
  • bibliografii pracoviště,
  • seznam publikační činnosti podle normy ISO 690,
  • výstupy pro DLA: export v předepsaném formátu stejně jako jakýkoliv jiný export lze nadefinovat nebo modifikovat správcem systému pomocí nástrojů, kterými lze exportovat libovolná data v libovolném formátu. Tyto exporty lze zapojit do menu klienta ARL nebo do menu,
  • statistiky v on-line katalogu – využitelnost zdrojů, indexů a limit, nejčastěji vyhledávané termíny, přístupy z knihovny a mimo knihovnu v závislosti na čase a pod.