Evidence a rezervace zařízení

Modul používaný např. pro provoz internetové kavárny v rámci knihovny, ve studovně ale i v jiných situacích.
Princip funkčnosti spočívá v možnosti prezenčně vypůjčit nebo rezervovat jakékoliv zařízení knihovny (evidované v modulu) kterémukoliv čtenáři nebo zaměstnanci knihovny podobně jako knihu na určitou předem stanovenou dobu.
Ovládání přístupnosti klientských stanic (PC) probíhá z jedné centralizované stanice, která dokáže „odemykat“ a „zamykat“ klientské počítače:

 • automatizovaným způsobem, např. podle časovače,
 • manuálně podle obsluhy.

Další možnosti modulu zahrnují například:

 • spolupráci s časovým plánem otvíracích hodin,
 • „integrované“ využití s externími kopírovacími a tiskovými službami – modul účtuje poplatky za tiskové operace přímo z konta čtenáře, který má „vypůjčenou“ (obsazenou) pracovní stanici,
 • slouží k řízení časového využití zařízení knihovny, které jsou využívána čtenáři či zaměstnanci knihovny.

Funkce:

 • evidování příchodu a odchodu čtenáře,
 • výpůjčky zařízení,
 • rezervace zařízení při dodržení otvíracích hodin knihovny,
 • sledování skutečného obsazení zařízení a sledování doby tak, aby nebyl překročen čas obsazení,
 • zpoplatnění rezervace daného zařízení,
 • prolongace výpůjčky zařízení pokud je to možné,
 • automatické zamykání a odemykání počítačů z centralizované stanice podle výpůjček,
 • statistické grafy časové vytíženosti jednotlivých zařízení (denní, týdenní),
 • dva způsoby „návratů“ zařízení:
  1. automatický (po uplynutí výpůjčního času),
  2. manuální (návrat vykoná obsluha kliknutím do návratového okna po odchodu čtenáře).