Implementované standardy

Formát dat:

 • MARC,
 • Unimarc a Unimarc Autority,
 • Marc21, Marc21 Autority.

Katalogizační pravidla:

 • AACR2,
 • RDA.

Formát pro přenos dat:

 • ISO 2709,
 • XML.

Formáty zobrazení dat:

 • MARC,
 • ISBD,
 • ISO 690, 690-2,
 • XML – DublinCore, XmlMarc,
 • tágovaný (návěšťový) uživatelský formát,
 • další formáty definované uživatelem.

Síťová komunikace a protokoly:

 • TCP/IP,
 • https,
 • ISO 23950 – Z39.50, BATH Profil,
 • ISO 10161 – ILL,
 • OpenURL,
 • OAI-PMH.

Znakový repertoár a třídění:

 • UNICODE,
 • národní třídění podle normy.