Architektura systému

Svou architekturou a použitými technologiemi se Advanced Rapid Library řadí k vysoce vyspělým a moderním systémům současnosti s dobrou perspektivou i do budoucnosti, především s:

  • rozšiřováním základní funkčnosti systému,
  • rozšiřováním počtu uživatelů,
  • integrací systému do větších informačních a řídících celků,
  • integrací nových technologií,
  • jeho budoucí škálovatelností.
Architektura systému