Školení tvorby autorit

V případě zájmu poskytujeme školení tvorby autorit, které může navazovat na školení katalogizace, nebo může být realizováno samostatně. Předmětem tohoto specializovaného školení jsou základní informace o funkcích a významu souborů autorit a tvorba jednotlivých druhů záznamů autorit ve formátu MARC 21 a UNIMARC.

Po předchozí dohodě je možné v obsahu školení autorit zohlednit specifika instituce – např. jiné druhy záznamů autorit nebo speciální rozsah záznamu autority.

Školení tvorby autorit je realizováno na základě objednávky a v předem dohodnutém rozsahu.