Školení RFID zařízení

Při instalaci produktů RFID je každý nový zákazník seznámen s RFID produkty, které mu byly dodány.

Rozsah školení uživatelů je určen v závislosti na počtu a typu produktů a na počtu školených pracovníků. Školení zpravidla následuje bezprostředně po dodávce nebo instalaci zařízení, takže zákazník může okamžitě dodané produkty efektivně využívat.

Obsahem školení je seznámení s technologií RFID, zaškolení pro ovládání konkrétních zařízení a software, pokud byl také součástí dodávky.