Hadičky

IZOLAČNÉ HADIČKY

 • teplom zmraštiteľné izolačné hadičky pre elektrotechniku,
 • teplom zmraštiteľné izolačné hadičky s tavným lepidlom,
 • teplom zmraštiteľné hadice,
 • teplom zmraštiteľné ochrany zvarov.

Viac informácií na www.yps.sk

Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky pre elektrotechniku

 • typ 987 TZIH 000 až 008

a.- štandardné hadičky bez lepidla

standardní hadičky bez lepidla

b.- hadičky s teplom taviteľným lepidlom

hadičky s teplem tavitelným lepidlem

D1 Vnútorný priemer pred zmraštením
D2 Vnútorný priemer po zsmrštění
DL Vnútorný priemer s lepidlom
s Hrúbka steny po zmraštení
*D1T Typický vnútorný priemer pred zmraštením

Rozmerová tabuľka (Rozmery v mm)

Zmraštenie 3:1

Typ D1 D2 DL s *D1T
TZIH 000 1.6 0.8 1.6 0.4 2.0
TZIH 001 2.4 1.2 2.1 0.4 3.0
TZIH 002 3.2 1.6 3.0 0.5 3.8
TZIH 003 4.8 2.4 4.6 0.5 5.1
TZIH 004 6.4 3.2 5.7 0.6 6.5
TZIH 005 9.5 4.8 8.7 0.6 9.5
TZIH 006 12.7 6.4 11.7 0.6 12.7
TZIH 007 19.0 9.5 19.0 0.8 22.0
TZIH 008 25.4 12.7 24.0 0.9 25.4

Zmraštenie 3:1

Typ D1 D2 DL s *D1T
TZIH 1 3.0 1.0 2.1 0.5 3.1
TZIH 2 6.0 2.0 6.0 0.8 6.8
TZIH 3 9.0 3.0 9.0 0.9 10.0
TZIH 4 12.0 4.0 11.8 1.0 12.7

Použitie
Teplom zmraštiteľné hadičky sú univerzálne použiteľné. Zvlášť vhodné sú k izolácii káblových spojov, k úprave vonkajšieho priemeru a vyztuženie pri konektorovaní, ako mechanická a protikorózna ochrana, prípadne aj pre dekoračné účely. Hadičky s teplom taviteľným lepidlom sú schopné pri správnej aplikácii zabezpečiť dokonalú vodotesnosť zhotoveného spoja. Lepidlo dlhodobo fixuje zmraštenú hadičku na podkladový materiál.

Charakteristika
Vyrobené sú zo zosieťovaného modifikovaného polyolefínu. Pri ich výrobe a aplikácii sa využíva tzv. tvarová pamäť tohto materiálu, ktorý sa zosietením mení z termoplastu na reaktoplast. Materiál sa po ohriatí nad bod tavenia nerozteká, mäkne a má snahu vrátiť sa do tvaru, ktorý mal v dobe zosieťovania. Materiál má zvýšenú odolnosť voči pretlaku. Najvyššia prevádzková teplota je 135°C a krátkodobo je ich možné vystaviť aj teplotám do 250 °C.

Materiál
Hadičky sa vyrábajú z dvoch typov základného materiálu. Štandardné vyhotovenie – polotuhé na báze PE (P štandart + PT tuhšia) a mäkkšie -ohybné vyhotovenie na báze EVA kopolyméru. Prirodzená horlavosť obidvoch základných materiálov sa znižuje prídavkom retardéru horenia. Vyrábajú sa vo farbách: priesvitná-prírodná, biela, žltá, zelená, červená, hnedá, modrá, fialová, oranžová, šedá a čierna.

Montáž
je jednoduchá a rýchla. Hadička zodpovedajúceho priemeru sa navlečie na dielec, ktorý ňou chceme izolovať, a ohrejeme ju plameňom, horúcim vzduchom alebo sálavym teplom. Po zohriatí sa hadička zmraští a tuho obopne izolovaný dielec. Hadička s teplom taviteľným lepidlom sa pri zmrašťovaní navyše prilepí k podkladu a vytvorí vodotesý spoj. Na ohrev je možné použiť výkonnejší fén, propán-butánové horáky alebo plynový varič. Plameň by mal byť mäkký, žltý, nečmudivý. Ostrý, modrý plameň môže poškodiť povrch hadičky. Po zmraštení vytvorí hadička estetický, trvanlivý a spoľahlivý kryt izolovaného dielca.

Dodávka

 1. Štandardná dodávka v kusoch dĺžky 1000 (500) mm;
 2. Skruhované v dĺžke 100 až 1000m (po dohode s odberateľom);
 3. Narezané v neštandardných dĺžkach (po dohode s odberateľom).

Štandardne sa dodávajú hadičky bez teplom taviteľného lepidla. Dodávku hadičiek s teplom taviteľným lepidlom je nutné vyznačiť na objednávke (dodávajú sa v kusoch dĺžky max. 500mm). Hadičky sú balené v PE fólii a pri expedícii poštou v kartónových obaloch.

Označovanie
Podľa rozmerovej tabuľky pri obrázku.
TZIH 000 až 008 + vnútorný priemer pred zmrštením/vnút. priemer po zmraštení + materiál (polotuhý a mäkký), horľavosť, hadičky s lepidlom – bez lepidla + farba. viz. príklad objednávky na konci stránky.

Technické údaje

Zmrašťovacia teplota 125°C polotuhá (P)
135°C polotuhá (PT)
100°C mäkká (M)
Teplota použitia (prevádzková) -55 +130°C
Max. zmena dĺžky po zmraštení TZIH 000 až 008 Max. zmena dĺžky po zmraštení TZIH 1 až 4 (TZIH 007X 22/9,5) +3 až – 10% 0 až -15%
Elektrická pevnosť min. 10 kV / mm
Vnútorná rezistivita min. 1014 Ohm. m
Nasiakavosť max. 0.2%
Horlavosť (kyslíkové číslo) min. 25% O2
Bod mäknutia lepidla 60 – 80°C

Údaje pre objednávku:

 1. názov hadičky vrátane typu a čísla TP 1097,
 2. označenie TZIH + číselný symbol,
 3. vnútorný priemer pred zmraštením / Vnútorný priemer po zmraštení,
 4. tuhosť materiálu (P – polotuhý, M – mäkký),
 5. horlavosť materiálu (N – znížená horlavosť, 0 – alebo vynechaný symbol – mat. bez retardéru horenia),
 6. teplom taviteľné lepidlo (L – hadička s lepidlom, vynechaný symbol – hadička bez lepidla),
 7. slovné, alebo číselné (podľa STN 34 6550) označenie farby hadičky (prírodná-priesvitná, biela, žltá, zelená, červená, hnedá, modrá, fialová, oranžová, šedá a čierna),
 8. požadovaná celková dĺžka hadičiek v metroch.