CoLibrí

Obalí, zabalí, uskladní, zoradí, uloží. CoLibrí je rýchly, ľahký, praktický, univerzálny a ekonomický obalový systém pre knižnice a všetky typy publikácií.

CoLibríS CoLibrí môžete zotriediť, uskladniť a chrániť dokumenty, fotografie, architektonické plány aj drobné predmety. Systém CoLibrí je chránený medzinárodným patentom.

So špeciálnymi obalmi, ktoré CoLibrí ponúka v štyroch základných formátoch, môžete jednoduchšie a rýchlejšie obaliť knihy alebo publikácie každej veľkosti a tvaru. Na obalenie potrebujete len 20 sekúnd. V skutočnosti získate schopný, trvalý a ochranný obal, ktorý dokonale prilne k dokumentu bez použitia lepidla.

Nezmení originálny obal a môžete ho kedykoľvek odstrániť a vrátiť tak dokument do pôvodnej podoby. CoLibrí Pocket je kompaktný, ľahký pristrihovací a spojovací stroj, ktorý jednoducho a čisto vytvorí dokonalé hranaté obaly, ktoré sú hneď pripravené k použitiu. CoLibrí Pocket je vysoko technický systém, ktorý je neobyčajne presný, ľahký, jednoducho ovládateľný a ekonomický.

CoLibrí PocketCoLibrí Pocket nie je určený len pre knihy, vďaka ktorým sa CoLibrí systém stal tak populárny. Je využívaný v profesionálnych štúdiach, kde ho architekti, dizajnéri, vydavatelia, fotografi a prepisovatelia používajú na projekty, dokumenty, návrhy a ilustrácie alebo na balenie vzoriek drobných predmetov, fotografií a grafiky.

CoLibrí Pocket je jednoduchý a rýchly. Ako môžete vidieť v ukážke s knihou, urobíte len pár jednoduchých krokov. Vyberiete obal, ktorý je dostupný v styroch formátoch, zvolíte veľkosť, ktorá najlepšie obalí knihu, a miesto na prácu.

Vložíte jednu časť knihy do obalu CoLibrí systému. Vložíte presahujúcu časť do štrbiny, obidvomi rukami ľahko stlačíte páky a stlačíte tlačítko Štart. Za 3 sekundy je obal ustrihnutý a spojený bez použitia lepidla.
Vložíte ďalšiu časť knihy do rovnakého obalu a opakujete postup. Za 20 sekúnd je kniha pripravená k použitiu a dokonalo chránená.

Rovnako jednoducho a rýchlo môžete obaliť dokonca aj 3D objekty, viď. praktická ukážka.

CoLibrí je obalový systém pre knihy a všetky typy publikácií. Je chránený medzinárodným patentom, je významnou inovaciou v knižnom priemysle a stáva sa úspešným v Európe, USA, Austrálii a v Južnej Afrike.

Dnes je CoLibrí Pocket ľahší, kompaktnejší a na použitie jednoduchší. Ponúka vysoký technický výkon za rozumnú cenu, bol navrhovaný pre malé a stredne veľké spoločnosti.

Niektoré základne vlastnosti CoLibrí:

  • netoxický obal,
  • mrežka na vyrovnanie,
  • jednoduchá údržba,
  • kompletne vyhovuje CE zákonom,
  • pre knihy s tvrdým aj mäkkým obalom,
  • pre obalenie a ochranu.

Súbory na stiahnutie