Podpora zákazníkům ARL

Servis ARL

Na programy, které nebyly zákazníkem nebo třetí stranou pozměněny,  poskytujeme standardní záruku v délce trvání 24 měsíců. Jakoukoli záruční opravu vykonáváme v rámci záruční doby bezplatně na základě smlouvy o údržbě. V rámci této smlouvy má zákazník možnost zvolit si v záruční i pozáruční době rozsah využívaných servisních služeb, a to buď základní služby nebo služby včetně dodávky upgrade. Služby poskytované nad rámec smlouvy o údržbě jsou prováděny na základě samostatné objednávky.

Servisní oddělení je připraveno reagovat na nahlášený problém zákazníka bezprostředně po jeho obdržení. Komunikace s našimi pracovníky probíhá telefonicky, prostřednictvím skype nebo speciální zákaznickou linkou (toto upravuje smlouva o údržbě). Vyřešení problému je následně závislé na složitosti problému, možnosti využití vzdáleného přístupu atd. Naši pracovníci jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 9.0015:00 hodin.

Systém ARL je zákazníkovi nedostupný pouze ve výjimečných případech a zpravidla jednou až dvakrát ročně v případě předem avizovaných a plánovaných odstávek za účelem instalace upgrade. Tyto odstávky probíhají po domluvě se zákazníkem a většinou po ukončení provozních hodin knihovny tak, že mimo provoz je několik hodin pouze modul IPAC.

Servis Caché

Servis databázového systému Caché od společnosti InterSystems B.V.,  který tvoří součást jádra systému Advanced Rapid Library, je poskytován jako nedílná součást servisních službeb souvisejících s provozem ARL a zahrnuje servis, update i upgrade tohoto databázového systému.

Zákazník má právo na provedení tzv. trade-up produktů společnosti InterSystems B.V., který umožňuje různé varianty převodu licencí a který je účtován podle aktuálního ceníku společnosti InterSystems B.V.