Obálkyknih.cz

Od roku 2013 je naše společnost realizátorem a garantem programových úprav v rámci projektu Obálky knih.cz Jde o projekt celostátního významu s dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytovaných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR. Naše společnost se podílí na dalším vývoji a rozšiřování projektu.

Čím jsme přispěli ke zlepšení služeb pro všechny knihovny:

  • Obohacením o periodika a vícesvazkové monografie.
  • Umožněním sdílení komentářů a hodnocení.
  • Obohacením o autority.
  • Citace ČSN ISO 690.

Čím jsme přispěli ke zlepšení dostupnosti a kvality dat projektu:

  • Vytvořením front-end vrstvy a tím změnou architektury na CDN (content delivery network).
  • Postupným vytvářením sklízecích algoritmů pro různé zdroje obálek, obsahů, anotací, komentářů a hodnocení.

Pravidelné zlepšování funkcí skenovacího klienta jako nástroje pro knihovníky pro sdílení dat. Postupně přibyly tyto nové funkce:

  • Skenování obálek a obsahů periodik a vícesvazkových monografií.
  • Skenování dvoustran a zlepšení práce při zasílání skenů.
  • Skenování fotografií autorit.
  • Možnost vložení předlohy i ze souborů z vlasního PC bez nutnosti skenování a to i ve formě PDF souborů.

Zlepšování služby obálkyknih.cz pro čtenáře, knihovníky i informační systémy je našim posláním a na plnění tohoto cíle tvrdě pracujeme. Důkazem je ocenění „Knihovna roku 2016“ v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických informačních služeb.