Software jako služba

Varianta využívání systému formou outsourcingu „Software jako služba“ je z hlediska zákazníka ekonomicky výhodnější varianta ve srovnání s možností, kdy si zákazník celý systém zakoupí a instaluje na vlastní server. Tento způsob řešení automatizace knihoven, používaný našimi zákazníky více než deset let, je založen na využívání služeb poskytovatele, zákazníkem. Zákazník si sám volí rozsah a funkcionalitu systému, kterou chce využívat. Zákazník si sám volí rozsah a funkcionalitu systému, kterou chce využívat. Knihovna tak využívá hardwarové a softwarové vybavení poskytovatele k zabezpečení vlastních služeb prostřednictvím internetu, data zpracovává na serveru poskytovatele prostřednictvím klientské části systému instalované na vlastním PC, případně prostřednictvím www prohlížeče. Na základě vzájemné dohody je možné, aby si zákazník vytvářel na svém PC kopii vlastních dat. Poskytovatel služeb, v tomto případě naše společnost, v plné míře zákazníkovi garantuje zachování a archivaci jeho dat.

Tento způsob řešení automatizace přináší zákazníkům několik výhod, např. správa systému je přenechaná poskytovateli, zákazník nemusí investovat do hardwarového a softwarového vybavení, správy, provozu a údržby hardwarového a softwarového vybavení. Ve značné míře převažují výhody ekonomického charakteru.

V systému ARL je při tomto způsobu automatizace zabezpečen přístup k aplikaci pomocí aplikačního klienta – mají jej k dispozici výhradně pracovníci zákazníka (knihovny), dále prostřednictvím www prohlížeče, kterým mohou přistupovat k datům pracovníci a zároveň data i modifikovat, ale především tuto možnost využívají hlavně čtenáři – koncoví uživatelé. Nakonec je možné využívat přístup prostřednictvím libovolného klienta Z39.50, kterým mohou přistupovat zkušenější uživatelé také z řad čtenářů, nebo prostřednictvím jiných protokolů a webových služeb, které jsou využívány převážně jinými informačními systémy zákazníka nebo informačními systémy institucí, kterým dá zákazník právo na sdílení dat.

Na základě úhrad pravidelných poplatků má zákazník nárok na tyto služby:

  • garance provozu, servis, hotline, konzultační služby*,
  • garance interoperability s Národní Knihovnou ČR*,
  • informace o novinkách ve vývoji systému*,
  • upgrade (tj. nové funkce) ARL a upgrade databázového systému*,
  • práce na úpravách ARL v dohodnutém časovém rozsahu (např. globální úpravy dat, úprava výstupů, zobrazovacích formátů atd.)*,
  • kompletní správa serveru, na kterém je ARL provozován,
  • správa systému ARL,
  • zálohování dat (stínování),
  • náklady za pronájem systému ARL,
  • náklady za pronájem diskového prostoru pro uložení dat.

*Na tyto služby má zákazník nárok i v případě, že systém ARL nevyužívá formou hostingu a outsourcingu jako službu, ale práva k používání ARL a databázového systému si zakoupí a ARL instaluje na vlastní server.

V platbách jsou zahrnuty náklady spojené s užíváním licenčních práv ARL a databázového systému. Servisní podpora je poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace a v případě havarijních stavů prostřednictvím telefonické komunikace.

Klienti využívající tuto službu jsou vyznačeni na stránce referencí.