Vybraní klienti

Zákazník IPAC
Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava * Katalog IPAC
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín – Technická knihovna, Temelín * Katalog IPAC
Divadelný ústav Bratislava, Bratislava * Katalog IPAC
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, České Budějovice Katalog IPAC
Knihovna akademie věd České Republiky, Praha Katalog IPAC
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno Katalog IPAC
Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov * Katalog IPAC
Knihovna Národního filmového archivu, Praha Katalog IPAC
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Opava * Katalog IPAC
Knihovna Ústavního soudu České republiky, Brno Katalog IPAC
Knihovny okresu Liberec, Katalog IPAC
Knihovny regionu České Budějovice, Katalog IPAC
Knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem * Katalog IPAC
Knižnica Mestského centra kultúry Malacky, Malacky * Katalog IPAC
Knižnica Ružinov, Ružinov * Katalog IPAC
Knižnica Slovenského centra dizajnu, Bratislava * Katalog IPAC
Knižnica Slovenskej národnej galérie, Bratislava * Katalog IPAC
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberec Katalog IPAC
Městská knihovna v Týně nad Vltavou, Týn nad Vltavou * Katalog IPAC
Mestská knižnica mesta Piešťany, Piešťany * Katalog IPAC
Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská knižnica, Senec * Katalog IPAC
Najvyšší súd Slovenskej Republiky, Bratislava * Katalog IPAC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Lekárska knižnica, Bratislava * Katalog IPAC
Obec Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice * Katalog IPAC
Obec Holasovice, Holasovice * Katalog IPAC
Památník národního písemnictví, Praha Katalog IPAC
Parlamentní knihovna České republiky, Praha Katalog IPAC
Školská knižnica pri ZŠ Ulica Gorazdova, Púchov * Katalog IPAC
Slovenská akadémia vied, Bratislava * Katalog IPAC
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity, Bratislava Katalog IPAC
Slovenská lekárska knižnica, Bratislava * Katalog IPAC
Slovenský filmový ústav, Bratislava Katalog IPAC
Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava Katalog IPAC
Soupis památek ČR, Praha * Katalog IPAC
Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava * Katalog IPAC
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno * Katalog IPAC
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc Katalog IPAC
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice * Katalog IPAC
Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové Katalog IPAC
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze, Praha * Katalog IPAC
Zemský archiv v Opavě, Opava * Katalog IPAC

* Knihovny využívají hosting, viz “Software jako služba