Vybraní klienti

Zákazník IPAC
Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava * Katalog IPAC
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín – Technická knihovna, Temelín * Katalog IPAC
Divadelný ústav Bratislava, Bratislava * Katalog IPAC
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, České Budějovice Katalog IPAC
Knihovna akademie věd České Republiky, Praha Katalog IPAC
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brno Katalog IPAC
Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov * Katalog IPAC
Knihovna Národního filmového archivu, Praha Katalog IPAC
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Opava * Katalog IPAC
Knihovna Ústavního soudu České republiky, Brno Katalog IPAC
Knihovny okresu Liberec, Katalog IPAC
Knihovny regionu České Budějovice, Katalog IPAC
Knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Katalog IPAC
Knižnica Mestského centra kultúry Malacky, Malacky * Katalog IPAC
Knižnica Ružinov, Ružinov * Katalog IPAC
Knižnica Slovenského centra dizajnu, Bratislava * Katalog IPAC
Knižnica Slovenskej národnej galérie, Bratislava * Katalog IPAC
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberec Katalog IPAC
Městská knihovna v Týně nad Vltavou, Týn nad Vltavou * Katalog IPAC
Mestská knižnica mesta Piešťany, Piešťany * Katalog IPAC
Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská knižnica, Senec * Katalog IPAC
Najvyšší súd Slovenskej Republiky, Bratislava * Katalog IPAC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Lekárska knižnica, Bratislava * Katalog IPAC
Obec Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice * Katalog IPAC
Obec Holasovice, Holasovice * Katalog IPAC
Památník národního písemnictví, Praha Katalog IPAC
Parlamentní knihovna České republiky, Praha Katalog IPAC
Školská knižnica pri ZŠ Ulica Gorazdova, Púchov * Katalog IPAC
Slovenská akadémia vied, Bratislava * Katalog IPAC
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity, Bratislava Katalog IPAC
Slovenská lekárska knižnica, Bratislava * Katalog IPAC
Slovenský filmový ústav, Bratislava Katalog IPAC
Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava Katalog IPAC
Soupis památek ČR, Praha * Katalog IPAC
Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava * Katalog IPAC
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno Katalog IPAC
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc Katalog IPAC
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice * Katalog IPAC
Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové Katalog IPAC
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze, Praha * Katalog IPAC
Zemský archiv v Opavě, Opava Katalog IPAC

* Knihovny využívají hosting, viz “Software jako služba