Metodika

Knihovnám a dalším paměťovým institucím poskytujeme metodickou pomoc při řešení odborných problémů. K dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří pomůžou při výběru a aplikaci standardů a pravidel pro správu fondů a sbírek a při zpracování interních dokumentů (např. dokumentace pracovních postupů nebo interní směrnice pro správu sbírek).

Pracovníci metodické pomoci naší společnosti obvykle řeší otázky:

  • z oblasti zpracovaní různých druhů a typů dokumentů,
  • členění fondů a sbírek,
  • zpracování specifických souborů dokumentů (publikační činnost, umělecká činnost atd.),
  • zpřístupnění dokumentů – určení práv a povinností uživatelů a nastavení modulu výpůjček.

Metodická pomoc se opírá o mezinárodní standardy, národní doporučení a metodické usměrnění (např. Národní knihovny ČR, Slovenskej národnej knižnice).