Českému knihovníctvu sa blýska na lepšie časy!

Českému knihovníctvu sa blýska na lepšie časy!

Category : Novinky

V pondelok 17. 8. 2020 bola schválená nová „Koncepcia rozvoja knižníc v Českej republike na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“. Opiera sa o tri hlavné piliere – knižnice vidia

  • ako piliere občianskej spoločnosti a prirodzené centrá komunít,
  • ako vzdelávacie a vzdelanosť podporujúce inštitúcie a
  • ako správca kultúrneho a znalostného bohatstva.

Ďalej počíta s výstavbou nových budov, rozvojom centralizovaných služieb knižníc, sprístupnením digitalizovaných diel nedostupných na trhu, správou elektronických publikácií, podporou ochrany knižničných fondov, archiváciou webových stránok, rozvojom LTP úložísk a mnohými ďalšími opatreniami, oi. zameranými aj na automatizované knižničné systémy! Veríme, že spoločným úsilím sa podarí koncepcie naplniť a české knihovníctvo bude len prekvitať!

Koncepcia rozvoja je k dispozícii na stránkach https://ipk.nkp.cz/

Zdroj úvodného obrázku: Esther Chilcutt z Pixabay


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024