Českému knihovnictví se blýská na lepší časy!

Českému knihovnictví se blýská na lepší časy!

Category : Novinky

V pondělí 17. 8. 2020 byla schválena nová „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“. Opírá se o tři hlavní pilíře – knihovny vidí

  • jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
  • jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a
  • jako správce kulturního a znalostního bohatství.

Dále počítá s výstavbou nových budov, rozvojem centralizovaných služeb knihoven, zpřístupněním digitalizovaných děl nedostupných na trhu, správou elektronických publikací, podporou ochrany knihovních fondů, archivací webových stránek, rozvojem LTP úložišť a mnohými dalšími opatřeními, mj. zaměřenými i na automatizované knihovní systémy! Věříme, že společným úsilím se podaří koncepce naplnit a české knihovnictví bude jen vzkvétat!

Koncepce rozvoje je k dispozici na stránkách https://ipk.nkp.cz/

Zdroj úvodního obrázku: Esther Chilcutt z Pixabay


Navigace

Akce / konference