Podporili sme projekt „Južná Morava číta“

Podporili sme projekt „Južná Morava číta“

Category : Novinky

Priviesť deti a mládež ku knížkam, rozvinúť túžbu po čítaní, priblížiť knižnice ako miesta, kde nájdu zábavu, poznanie, vzdelanie i možnosť komunitného stretávania – to sú hlavné ciele projektu „Južná Morava číta, ktorý už 5. rokom realizuje Moravská zemská knižnica s podporou Juhomoravského kraja.

Téma tohto ročníka je „Svet v obrazoch“ pripomínajúca 350. výročie úmrtia Jána Amosa Komenského. Projekt zahŕňa najrôznejšie akcie pre malých aj veľkých návštevníkov (besedy s autormi, čitateľské a filmové kluby, workshopy, výstavy, autorské čítanie pre dospelých atď.), ktoré sa konajú v zapojených knižniciach. Od septembra 2020 bude tiež prebiehať súťaž v literárnej, výtvarnej alebo audiovizuálnej tvorbe (literárny útvar, kresba, maľba, komiks, fotografia, film …), zapojiť sa môžu skupiny aj jednotlivci.

Myšlienka tohto projektu je nám veľmi blízka, preto sme sa rozhodli ho finančne podporiť. Veľmi si vážime každej iniciatívy, ktorá vedie k vytvoreniu pozitívneho vzťahu detí ku knihám a čítaniu.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024