Obohacené autority pro muzea a galerie

V roce 2006 začala naše spolupráce s metodickým centrem MZM ( CITeM) a Národní knihovnou na projektu, kterého cílem je využití národních autorit v muzeích a galeriích. Pracovníci naší společnosti od počátku projektu poskytovali odborné konzultace, pomáhali vytvářet strukturu dat a navrhovat technické řešení. Po schválení projektu v roce 2007 jsme navrhované technické řešení pro tvorbu autorit v muzeích a galeriích také realizovali v praxi.

Specifikem projektu je to, že rozsah údajů, které se o osobních jménech získávají a uchovávají, se proti národním autoritám značně rozšířil. Pro zápis biografických údajů se využívají strukturovaná pole a dají se tak přesněji zapsat informace o studium, zaměstnání, členství v různých spolcích apod.

Výhodou projektu je, že národní autority se obohatí o nové záznamy osobních autorit, které jsou důsledně zpracovány v muzeích a galeriích a současně se informace z národních autorit doplní o další podrobnosti na tzv. muzejní vrstvě.