Národní register autorit

Naše společnost se podílela (a podílí) na národním projektu SR – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), realizovaném Národným osvetovým centrom.

Jedním z registrů platformy je Národní registr autorit, jehož vývoj a implementaci jsme realizovali v roce 2015-2016.

Úkolem bylo vybudovat databázi autorit, zajišťující sběr, tvorbu, správu, aktualizaci a zpřístupnění autorit zapojených paměťových a fondových institucí.