Interpi

Metodickou i technickou podporu projektu Interpi jsme realizovali ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze.

Cílem projektu bylo připravit vědeckou a technologickou infrastrukturu pro podporu zpracování, sdílení a využívání kulturního obsahu ve formě metadatových informací o informačních objektech zpřístupňovaných v paměťových institucích.

Informační objekty představují objekty reálného světa, např. osobnosti, instituce, akce, trojrozměrné předměty (umělecké a technické předměty,objekty neživé přírody), události, umělecké a jiné výkony i jejich textové, obrazové, zvukové reprezentace (včetně digitálních), které jsou předmětem odborných činností v paměťových institucích.

www.interpi.cz