Projekty

Naše společnost je iniciátorem nebo spoluřešitelem několika projektů.
Mezi nejvýznamnější patří:

  • systém „Bandaska“ pro kooperativní tvorbu autorit v Národní knihovně ČR,
  • www.soupispamatek.cz,
  • informační systém Piešťanského informačného centra při Mestskej knižnici v Piešťanoch,
  • obohacené autority pro muzea a galerie,
  • obalkyknih.cz
  • Národný register autorít
  • Interpi
  • Centrální evidence sbírek