Projekty

Naše společnost je iniciátorem nebo spoluřešitelem několika projektů.
Mezi nejvýznamnější patří:

 • ASARP – Automatizovaný systém analytického rozpisu periodik
 • systém „Bandaska“ pro kooperativní tvorbu autorit v Národní knihovně ČR,
 • www.soupispamatek.cz,
 • informační systém Piešťanského informačného centra při Mestskej knižnici v Piešťanoch,
 • obohacené autority pro muzea a galerie,
 • obalkyknih.cz
 • Národný register autorít
 • Interpi
 • Centrální evidence sbírek
 • Fond tradiční lidové kultury na Slovensku
 • Národní fonograf
 • Digitální kronika pro obce
 • atd.