Bezpečnostní brány

Bezpečnostní brána EM okamžitě zjistí, zda se přes ni pohybuje médium zabezpečené aktivovaným EM páskem. Neautorizovaná výpůjčka tak způsobí poplach a upozorní pracovníky knihovny světelným a zvukovým alarmem.

Detekční systém – Tattle-Tape gate

Jde o flexibilní spolehlivý nízkofrekvenční systém. Tyto stylové víceúčelové a kompaktní detekční systémy jsou určené k použití se zabezpečovacími páskami Tattle-Tape. Společně s nimi chrání knihovní fondy před ztrátou. Detekční systém s nastavitelnou výškou detekční zóny, jehož nízkofrekvenční signál minimalizuje interferenci s okolním elektronickým zařízením, je možné využít i pro statistiku příchodů a odchodů. Detekční branka v provedení s jedním nebo dvěma průchody může být nainstalována různými způsoby: mobilní připevnění, připevnění k základní desce se skrytým kabelem, či kabelem vedeným na povrchu ve speciální drážce. Bezpečnostní brány jsou 100% bezpečné pro všechna magnetická média. Protože chrání všechny knihovní položky přímo, není nutné zřizovat schránky pro odkládání věcí. Vedle zabudovaného světelného signálu (lze zvolit z 8 barev pro alarm) je také vybaven výstražným zvukovým signálem. Dokáže přesně identifikovat knihovní položky, které spustí alarm. Navíc počítadlo průchodů eviduje počet návštěvníků knihovny. Optimální šířka průchodu je 100 cm, brána může zahrnovat jeden až pět průchodů.

 Detekční systém – Tattle-Tape gate

Detekční systém – Tattle-Tape gate clear

Jde o moderní provedení EM bezpečnostní brány s jedinečným designem – stojany se zrcadlovým efektem. Technické možnosti a funkce odpovídají typu  Tattle-Tape gate.