Izolační hadičky

 • teplem smrštitelné izolační hadičky pro elektrotechniku,
 • teplem smrštitelné izolační hadičky s tavným lepidlem,
 • teplem smrštitelné hadice,
 • teplem smrštitelné ochrany svárů.

Více informací na www.yps.sk

Teplem smrštitelné izolační hadičky pro elektrotechniku

 • typ 987 TZIH 000 až 008

a.- standardní hadičky bez lepidla

standardní hadičky bez lepidla

b.- hadičky s teplem tavitelným lepidlem

hadičky s teplem tavitelným lepidlem

D1 Vnitřní průměr před smrštěním
D2 Vnitřní průměr po smrštění
DL Vnitřní průměr s lepidlem
s Tloušťka stěny po smrštění
*D1T Typický vnitřní průměr před smrštění

Rozměrová tabulka (Rozměry v mm, Smrštění 2:1)

Typ D1 D2 DL s *D1T
TZIH 000 1.6 0.8 1.6 0.4 2.0
TZIH 001 2.4 1.2 2.1 0.4 3.0
TZIH 002 3.2 1.6 3.0 0.5 3.8
TZIH 003 4.8 2.4 4.6 0.5 5.1
TZIH 004 6.4 3.2 5.7 0.6 6.5
TZIH 005 9.5 4.8 8.7 0.6 9.5
TZIH 006 12.7 6.4 11.7 0.6 12.7
TZIH 007 19.0 9.5 19.0 0.8 22.0
TZIH 008 25.4 12.7 24.0 0.9 25.4

Smrštění 3:1

Typ D1 D2 DL s *D1T
TZIH 1 3.0 1.0 2.1 0.5 3.1
TZIH 2 6.0 2.0 6.0 0.8 6.8
TZIH 3 9.0 3.0 9.0 0.9 10.0
TZIH 4 12.0 4.0 11.8 1.0 12.7

Použití
Teplem smrštitelné hadičky jsou univerzálně použitelné. Zvlášť vhodné jsou k izolaci kabelových spojů, k úpravě vnějšího průměru a vyztužení při konektorování, jako mechanická a protikorózní ochrana, případně i pro dekorační účely. Hadičky s teplem tavitelným lepidlem jsou schopny při správné aplikaci zabezpečit dokonalou vodotěsnost zhotoveného spoje. Lepidlo dlouhodobě fixuje smrštěnou hadičku na podkladový materiál.

Charakteristika
Vyrobeny jsou ze zesítěného modifikovaného polyolefinu. Při jejich výrobě a aplikaci se využívá tzv. tvarová paměť tohoto materiálu, který se zesítěním mění z termoplastu na reaktoplast. Materiál se po ohřátí nad bod tavení neroztéká, měkne a má snahu vrátit se do tvaru, který měl v době zesíťování. Materiál má zvýšenou odolnost vůči přetlaku. Nejvyšší provozní teplota je 135°C a krátkodobě je jej možno vystavit i teplotám do 250 °C.

Materiál
Hadičky se vyrábí z dvou typů základního materiálu. Standardní vyhotovení – polotuhé na bázi PE a měkčí-ohybné vyhotovení na bázi EVA kopolyméru. Přirozená hořlavost obou základních materiálů se snižuje přídavkem retardéru hoření. Vyrábějí se v barvách: průsvitná-přírodní, bílá, žlutá, zelená, červená, hnědá, modrá, fialová, oranžová, šedá a černá.

Montáž
je jednoduchá a rychlá. Hadička odpovídajícího průměru se navleče na dílec, který jí chceme izolovat, a ohřejeme ji plamenem, horkým vzduchem nebo sálavým teplem. Po zahřátí se hadička smrští a pevně obepne izolovaný dílec. Hadička s teplem tavitelným lepidlem se při smršťování navíc přilepí k podkladu a vytvoří vodotěsný spoj. Na ohřev je možno použít výkonnější fén, propan-butanové hořáky nebo plynový vařič. Plamen by měl být měkký, žlutý, neměl by kouřit. Ostrý modrý plamen může poškodit povrch hadičky. Po smrštění vytvoří hadička estetický, trvanlivý a spolehlivý kryt izolovaného dílce.

Dodávka

 1. Standardní dodávka v kusech délky 1000 (500) mm;
 2. Stočené na cívkách v délce 100 až 1000 m (po dohodě s odběratelem);
 3. Sekané v nestandardních délkách (po dohodě s odběratelem).

Standardně se dodávají hadičky bez teplem tavitelného lepidla. Dodávku hadiček s teplem tavitelným lepidlem je nutno vyznačit na objednávce (dodávají se v kusech délky max. 500 mm). Hadičky jsou baleny v PE fólii a při expedici poštou v kartónových obalech.

Označení
Dle rozměrové tabulky u obrázku.
TZIH 000 až 008 + vnitřní průměr před smrštěním/vnitř. průměr po smrštění + materiál (polotuhý a měkký), hořlavost, hadičky s lepidlem – bez lepidla + barva. viz. příklad objednávky na konci stránky.

Technické údaje

Smršťovací teplota 125°C polotuhá
135°C polotuhá-tužší
100°C měkká
Teplota použití (provozní) -55 +130 °C
Max. změna délky po smrštění +5 – 15%
Elektrická pevnost min. 10 kV / mm
Vnitřní rezistivita min. 1014 Ohm. m
Nasákavost max. 0.2%
Hořlavost (kyslíkové číslo) min. 25 % O2
Bod měknutí lepidla 60 – 80

Údaje pro objednávku:

 1. název hadičky včetně typu a čísla TP 1097,
 2. označení TZIH + číselný symbol,
 3. vnitřní průměr před smrštěním / vnitřní průměr po smrštění,
 4. tuhost materiálu (P – polotuhý, M – měkký),
 5. hořlavost materiálu (N – snížená hořlavost, 0 – nebo vynechaný symbol – mat. bez retardéru hoření),
 6. teplem tavitelné lepidlo (L – hadička s lepidlem, vynechaný symbol – hadička bez lepidla),
 7. slovní, nebo číselné (podle STN 34 6550) označení barvy hadičky, barvy hadiček: přírodní-průsvitná, bílá, žlutá, zelená, červená, hnědá, modrá, fialová, oranžová, šedá a černá,
 8. požadovaná celková délka hadiček v metrech.

Příklad objednávky
Teplem smrštitelná izolační hadička typ 987, TP 1097 .

To znamená
Teplem smrštitelná izolační hadička pro nejvyšší provozní teplotu 135 °C, typ 987, číselný symbol 004, polotuhý materiál, bez retardéru hoření, dvouvrstvá s teplem tavitelným lepidlem, černá barva, v celkové délce 100 m.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným nebo neodborným použitím výrobku.
Děkujeme Vám, že jste se seznámili s naší nabídkou, a těšíme se na spolupráci.