Hlásenie zraniteľnosti

  • Ak ste objavili alebo máte podozrenie na bezpečnostnú chybu v systéme ARL alebo webových stránkach, okamžite to nahláste.
  • Uveďte prosím čo najviac informácií.
  • Nikdy neuvádzajte citlivé informácie do e-mailu, namiesto toho nám zavolajte na číslo: +420 603 156 638

Zahrňte do správy

  • Vaše meno a kontaktné údaje
  • Ktoré systémy sú ovplyvnené (IP adresy, názvy hostiteľov, adresy URL atď.)
  • Popis chyby zabezpečenia a kroky na reprodukciu problému
  • Dátum a čas, kedy bola zraniteľnosť objavená
  • Akékoľvek ďalšie známe zdroje ovplyvnené

 


Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023