Kniha v 21. storočí (2020)

Kniha v 21. storočí (2020)

Začátek: 11. 2. 2020

Konec: 13. 2. 2020

Místo konání: Slezská univerzita v Opave

Akcie / Konferekcie


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023