Kniha v 21. storočí (2020)

Kniha v 21. storočí (2020)

Start date: 11. 2. 2020

End date: 13. 2. 2020

Location: Slezská univerzita v Opave

Akcie / Konferekcie


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižničná dielňa 2020

30. 9. 2020

Time: 8.30 - 16

Knižnice súčasnosti

2. 11. 2020 - 4. 11. 2020

Bibliotheca academica 2020

3. 11. 2020 - 4. 11. 2020