Kniha v 21. storočí (2020)

Kniha v 21. storočí (2020)

Start date: 11. 2. 2020

End date: 13. 2. 2020

Location: Slezská univerzita v Opave

Akcie / Konferekcie


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Citakon 2020

25. 3. 2020

Time: 9 - 17 h.

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020

Knižnice súčasnosti

8. 9. 2020 - 10. 9. 2020