Presťahovali sme najväčší návratový automat v SR

Presťahovali sme najväčší návratový automat v SR

Category : Novinky , RFID novinky

Pred pár rokmi sme do Ústrednej knižnice Mestskej knižnice v Prahe inštalovali návratový automat na vrátené knihy. So svojimi 39 zbernými košmi si stále drží veľkostné prvenstvo v celej Českej aj Slovenskej republike! Teraz sa pražskej knižnici podarilo zrekonštruovať pobočku v Petřinách, ktorá pre túto triediacu linku ponúka nové a technicky aj strategicky viac vyhovujúce priestory. Spočiatku sa nám myšlienka presťahovať automat zdala ako neľahká úloha, avšak po starostlivom naplánovaní všetkých detailov všetko klaplo na jedničku a plne sprevádzkovaný automat už stojí na svojom novom mieste! Veríme, že aj tu bude dobre slúžiť a bude knihovníkom veľkou pomocou.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí

20. 3. 2024 - 21. 3. 2024

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024